UCDs & Extras 
 
Saya akan menerangkan cara-cara menggunakan UCD yang disenaraikan di bawah. Untuk makluman, kesemua UCD dihasilkan oleh beberapa orang individu dan syarikat komersial luar negara. Bahasa pengaturcaraan Delphi & C++ digunakan untuk menghasilkannya.