Tutorial 
Teknik menjawab menggunakan garisan
 
Menghasilkan jenis soalan dimana pengguna perlu menyambung garisan untuk memadankan jawapan yang betul. Menggunakan function drawlines yang terdapat dalam Authorware.  
  • Pengguna menyambung garisan dengan cara mengklik butang disebelah kiri dan menyambungnya ke butang sebelah kanan.
  • Pengiraan jawapan disemak setelah pengguna mengklik butang semak.
lihat contoh mudah...