Tutorial 
Pop-up Window
 
Anda boleh memasukkan pop-up window seperti yang terdapat di dalam perisian aplikasi di pasaran. Walaupun Authorware mempunyai arahan pop-upnya sendiri, tetapi penggunaannya adalah terhad. Untuk menghasilkan pop-up seperti contoh di bawah, penggunaan UCD tMsContols.u32 diperlukan.
 
  • Pop-up mengikut keperluan pembangun.
  • Penggunaan UCD tMsControls.32.
  • Pop-up pertama boleh memaparkan lagi pop-up kedua.
Pindah terima fail contoh