Projek 
Holiday Camp
 
Perisian ini dihasilkan untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris sekolah BESTARI untuk Syarikat Edu.Trend. Sdn. Bhd. Animasi di dalam perisian ini menggunakan Flash 4.   

Contoh paparan skrin: 

 

 
Pindah terima contoh