Projek 
Alien Hotline
 
Perisian ini dihasilkan untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris sekolah BESTARI bagi tujuan promosi. Animasi di dalam perisian ini menggunakan Flash 4.   

Contoh paparan skrin: 

 

 
Pindah terima contoh