Projek 
Si Tenggang
 
Perisian ini dihasilkan untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris (poem) bagi tujuan promosi sebuah syarikat swasta di KL. Animasi menggunakan Flash dihasilkan oleh sdr. Roihadlin Hussain. 

Contoh paparan skrin: 

 

 
Pindah terima contoh