Projek 
Elektrik
 
Perisian ini mengandungi permainan menggunakan sprite yang bergerak mengikut input pengguna. Rintangan yang terdapat dalam permainan ini adalah merupakan laser yang menahan sprite dari bergerak selagi pengguna tidak dapat menjawab soalan yang disediakan. Perisian Elektrik dihasilkan oleh sdr. Ezan Salleh. 

Contoh paparan skrin: 

 

 
Pindah terima contoh