Projek 
Pecahan
 
Perisian ini dibangunkan untuk BTP bagi mata pelajaran Matematik Rendah. Kebanyakkan animasi dihasilkan dengan menggunakan 3D Studio 
Contoh paparan skrin: 
 
 
Pindah terima contoh