Projek 
Sejarah
 
Perisian ini dibangunkan khusus untuk Pusat Perkembangan Kurikulum di Hotel Park Royal, Kuala Terengganu.    

Contoh paparan skrin: 

 

 
Pindah terima contoh