Projek 
Kebarangkalian
 
Perisian ini dibangunkan khusus untuk PSPN Kedah. Perisian asal diubahsuai dari segi layout dan interaktiviti.    

Contoh paparan skrin: 

 

 
Pindah terima contoh