Projek 
Hari Kemerdekaan
 
Persembahan (Presentation) sempena Hari Kemerdekaan.    

Contoh paparan skrin: 

 

 
Pindah terima contoh