Projek 
Perjumpaan PIBG
 
Persembahan (Presentation) sempena Perjumpaan PIBG SMSTMFP.    

Contoh paparan skrin: 

 

 
Pindah terima contoh