Make your own free website on Tripod.com
 
Tutorial 
Teknik menjawab menggunakan garisan
 
Menghasilkan jenis soalan dimana pengguna perlu menyambung garisan untuk memadankan jawapan yang betul. Menggunakan function drawlines yang terdapat dalam Authorware.  
  • Pengguna menyambung garisan dengan cara mengklik butang disebelah kiri dan menyambungnya ke butang sebelah kanan.
  • Pengiraan jawapan disemak setelah pengguna mengklik butang semak.
lihat contoh mudah...