Make your own free website on Tripod.com
 
Projek 
Alien Hotline
 
Perisian ini dihasilkan untuk mata pelajaran Bahasa Inggeris sekolah BESTARI bagi tujuan promosi. Animasi di dalam perisian ini menggunakan Flash 4.   

Contoh paparan skrin: 

 

 
Pindah terima contoh