Make your own free website on Tripod.com
 
Projek 
Directions
 
Perisian ini dibangunkan untuk BTP bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Mengandungi pelbagai permainan untuk menarik minat penguna.  
Contoh paparan skrin: 
 
 
Pindah terima contoh